Nabízíme

Služby
naší pily

Impregnace

Impregnaci řeziva provádíme impregnačním prostředkem Lignofix-E-profi v máčecí vaně, do délky 6 m. Řezivo je impregnováno v máčecí vaně po dobu cca 1h. Takto dosáhneme správného zatečení a nasáknutí impregnačního roztoku do impregnovaného řeziva. Využíváme zelené impregnace, přičemž impregnační roztok je pravidelně kontrolován naším dodavatelem, firmou STACHEMA CZ s.r.o.

Sušení řeziva

Řezivo sušíme v teplovzdušné sušárně značky KovoS na Vámi požadovanou vlhkost (až na 8%). Kapacita sušárny je cca 5m3 dle druhu řeziva. Maximální délka sušeného řeziva je 4 m. Sušíme jehličnaté i listnaté řezivo převážně truhlářské kvality vyrobené z výběrové oddenkové kulatiny.

Tepelné ošetření

Nabízíme možnost tepelného ošetření na základě IPPC. Materiál takto ošetřený je viditelně označen dle daných předpisů. Při tomto procesu je dřevo podrobeno zahřátí na teplotu minimálně +56°C po dobu minimálně 30 minut. Této teploty musí být dosaženo v nejsilnější části ošetřovaného dřeva, tzn. v jádru dřeva, kde dochází ke sledování a zaznamenávání dosažení požadované teploty. Cílem tepelného ošetření není vysušení, ale pouze zahřátí na požadovanou teplotu ve stanoveném čase.